Gwybodaeth defnyddiol

 

 

 

Clwb gwyliau

Gweithgareddau megis Clybiau Gwyliau i blant dan 12 oed angen cael ei gofrestru yn ffurfiol os ydynt yn cyrraedd meini prawf gofal plant rheoledig / gofal dydd.

 Yn gyffredinol, nid oes angen cofrestru gweithgareddau ar gyfer plant dros 12 oed na gweithgareddau ar gyfer plant dan 12 oed a ddarperir am lai na 2 awr y dydd neu lai na 6 diwrnod y flwyddyn.

Fodd bynnag, dylech gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru i roi gwybod iddynt am y gweithgaredd i sicrhau nad oes angen cofrestru eich clwb.

Mae’n drosedd i beidio cofrestru gweithgareddau perthnasol.
 
Darllenwch y daflen ffeithiau hon a dilynwch y dolenni am fwy o fanylion.
Gadael y safle