Hyfforddiant

Mae Panel Diogelwch Cydenwadol yn cynnig hyfforddiant ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am weithgareddau sy'n ymwneud a grwpiau bregus yn yr eglwys neu sydd yn gweithio yn uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus.

Mae pob sesiwn hyfforddiant wedi selio ar ein polisiau a canllawiau cyfredolNod yr hyfforddiant yw arfogi ein gweithwyr a'n gwirfoddolwyr i sicrhau eu bod nhw'n gyfarwydd gyda'n polisïau a gweithdrefnau ac yn gwybod sut i ymateb os ydynt yn poeni am unigolyn neu sefyllfa.

Mae hyfforddiant diogelwch yn orfodol ar gyfer gweithwyr plant ac oedolion bregus ac fel arfer yn angenrheidiol i gwrdd a'ch gofynion yswiriant a' r cyfrifoldebau eich capel fel elusen yn ol y Comisiwn Elusennau.

Mae rhai sesiynau wedi eu nodi isod ond os hoffech wahodd Swyddog Hyfforddiant y Panel draw i wneud sesiwn yn eich ardal chi cysylltwch 'r swyddfa.

Ionawr 2022 - diweddariad:

Rydym yn symud tuag at fodel newydd o ddarparu hyfforddiant, lle mae tîm bach o wirfoddolwyr o bob cwr o Gymru wedi'u hyfforddi i arwain sesiynau hyfforddiant diogelu sylfaenol i wirfoddolwyr mewn eglwysi lleol. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn cynyddu'r hyfforddiant sydd ar gael.

Mae ein hyfforddwyr gwirfoddol yn derbyn hyfforddiant eu hunain ar hyn o bryd i sicrhau bod yr hyfforddiant newydd yn gyson ac o ansawdd uchel. Byddwn yn cyflwyno'r rhaglen hon yn ystod y misoedd nesaf. Bydd Julie, ein Swyddog Diogelu a Hyfforddiant yn parhau i ddarparu hyfforddiant i'r staff a'r gweinidogion ac mae'n goruchwylio'r prosiect newydd hwn.  Yn y cyfamser, cysylltwch â'r swyddfa gyda'ch ceisiadau am hyfforddiant yn ôl yr arfer.

 

Dyma rai sylwadau gan bobl sy wedi mynychu sesiynau hyfforddiant gan y Panel Diogelwch Cydenwadol

" Popeth wedi egluro'n drwyadl ac yn hawdd i ddilyn"

"taflenni a sleidiau yn effeithiol - digon o wybodaeth heb fod yn drwm a diflas"

"Seminar gwerth chweil - bwnc mor bwysig"

 "Ar ôl mynychu hyfforddiant diogelu hyn ddwywaith dwi’n teimlo ei bod yn bwysig i dal i fynychu gan fod ni’n  dysgu mwy o bethau ac yn adnewyddu hyn rydym wedi'i ddysgu o'r blaen"

"Hyfforddiant clir a diddorol. Wedi ehangu fy nealltwriaeth o gamdriniaeth a sut i ymateb."

 

zoom

Rydym yn gallu cynnig sesiwn hyfforddiant dros zoom ar gyfer grwp o bobl (niferoedd o 10 i 20+ )

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os hoffech drefnu sesiwn ar gyfer eich capel neu er mwyn ymuno ar un o sesiynau a nodwyd isod.

 

Tachwedd 2021

Dydd Mercher  17fed o Dachwedd 2021 6.30 pm - 9pm  Hyfforddiant Diogelu ar gyfer gwirfoddolwyr ZOOM ( English language session. )               Trefnwyd gan  Nazareth Baptist church. Cysylltwch a swyddfa'r Panel os hoffech ymuno a'r sesiwn hon.

Hydref 2021

25 Hydref - lefel 2 - diwrnod llawn o hyfforddiant i ymgeiswyr gweinidogaeth a gweinidogion 10 am-4pm dros ZOOM Trefnwyd gan South Wales Baptist College
 
18 Hydref 2021 7-9.30 yh Hyfforddiant Diogelu ar gyfer gwirfoddolwyr ZOOM Trefnwyd gan Northern Presbyterysafeguarding vulnerable groups training session (English language session) | tocyn.cymru (beta)

 

Medi 2021

HYFFORDDIANT GWIRWYR DBS: Mae sesiwn hyfforddi fer trwy ZOOM wedi'i threfnu ar 14 Medi 2021 2-3pm i alluogi Gweinidogion a chydlynwyr diogelu'r eglwys i wirio ffurflenni DBS a dogfennau ID yn lleol. Cysylltwch â swyddfa'r Panel i archebu'ch lle neu i gael mwy o wybodaeth.( (sesiwn gyfrwng saesneg)

 Haf 2021

Cyfres o sesiynau hyfforddiant  lefel 2 ar gyfer staff a gweinidogion dros ZOOM ( Sesiynau Cymraeg) trefnwyd gan UAC. Cysylltwch a Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.l i bwcio eich lle 

17fed o Fehefin  9.45 tan 15.45  

13eg o Orffennaf  9.45 tan 15.45

20fed o Orffennaf 10-16.00

 

Mawrth 2021

29 o Fawrth 2021  am 6-8.15 hyfforddiant Diogelu i wirfoddolwyr ( trefnwyd gan Ebenezer Abertillery ) ( sesiwn Saesneg) ZOOM

Rhagfyr 2020

16 Rhagfyr 2020 am 1- 3 yp hyfforddiant Diogelu i wirfoddolwyr ( trefnwyd gan Llanfair uniting church) ZOOM

Tachwedd 2020

9fed o Dachwedd  Hyfforddiant Diogelu i wirfoddolwyr  ( trefnwyd gan Llanwenarth Baptist church )  7-9 yh ZOOM

Hydref 2020

7fed o Hydref  Hyfforddiant ar gyfer ymgeiswyr y weinidogaeth ( trefnwyd can SWBC) 9.30-3.30  ZOOM

Mawrth 2020

4th March  Kerry Baptist church 6.30-9pm see Kerry_Baptist_04_03_2020_poster.pdf for details
( sesiwn saesneg) croeso i bawb

Chwefror 2020

6th February 2020 St Thomas's Presbyterian Church Vale Street  Denbigh  7pm 

Ionawr 2020

22/1/2020 Fairwater Presbyterian Church, Cardiff CF5 3AE (English Language) 7-9.30 pm See the poster here

23/1/2020 Ministers Training Day ( Baptist Union of Wales)  10.30- 4.30 y.pm  South East Wales  location to be confirmed (English Language)

 

Rhagfyr 2019

3/12/2019 Capel Tegid Y Bala LL23 7EL( CYmraeg) Gweler y llythyr a poster am fwy o wybodaeth

Tachwedd 2019

26/11/2019 Diwrnod o hyfforddiant ar gyfer Gweinidogion Undeb Annibynwyr Cymraeg  10.30- 3.30 y.p  Capel Coffa Cyffordd Llandudno   

14/11/2019 Capel Tabernacl Aberteifi SA43 1JL 2-4.30 y.p  - Sesiwn Cymraeg  weler  poster  a llythyr am fwy o wybodaeth 

5/11/2019 Diwrnod o hyfforddiant ar gyfer Gweinidogion Undeb Annibynwyr Cymraeg  10.30- 3.30 y.p   Bethania Tymbl Uchaf

Hydref 2019

24/10/2019 7.15 -9.45 at Community House Eton Road, Newport. NP19 0BL (Sesiwn Saesneg))
Croeso i bawb  
see the poster  here for more info 

Please contact Bernie Kerr (Centre Manager) if you wish to attend this session. Tel:01633 265 486  Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Office Hours:Mon-Fri  11:00 - 14:00

24/10/2019 Afternoon session 1.30-4.00 pm 
Brecon Presbyterian Church The Watton LD3 7ED )  see the poster for more information  (Sesiwn Saesneg) Croeso i bawb 

7/10/2019 7-9.30  at Parkfields Community Centre, Ash Grove, Bryn Gwalia Mold CH7 1RY Trefnwyd gan  Northern Presbytery. (sesiwn saesneg) croeso i bawb  see the poster for more info 

Awst 2019

Sadwrn 17 Awst 2019 Hengoed Newydd Chapel CF82 7JU see the poster for more info  sesiwn saesneg

Gorffennaf  2019

19/7/2019  7-9.30 Penrhyn Bay Presbyterian Church of Wales,  LL30 3PP Trefnwyd gan  Northern Presbytery. (Saesneg ) Croeso i bawb  see the poster for more information

Mehefin 2019

5/6/2019 sesiwn wedi canslo Penrhyn Bay Presbyterian Church of Wales,  LL30 3PP Trefnwyd gan Northern Presbytery. (sesiwn Saesneg) Gweler y poster am fwy o wybodaeth 

11/6/2019  Henaduriath Dyffryn Clwyd  Trefnant  6.30 - 9pm ( Sesiwn Cymraeg)  Gweler y Poster a gwahoddiad am fwy o wybodaeth

25/6/2019  6.30-9pm Ebenezer Chapel, Swansquare, Haverfordwest. SA612HD Trefnwyd gan Pembrokeshire Baptist Association and South West Presbytery ( sesiwn Saesneg) Gweler poster a llythyr am fwy o wybodaeth

26/6/2019  7-9.30 Yn Festri Capel y Morfa Aberystwyth SY23 2DX ( sesiwn Cymraeg) gweler poster a llythyr

Mai 2019

8/5/2019  7-9.30 pm Bethel Church Kenyon Avenue Garden Village Wrexham LL11 2SP Trefnwyd gan Northern Presbytery. (sesiwn Saesneg) Gweler y poster am fwy o wybodaeth 

22/5/2019 7-9.30  at Parkfields Community Centre, Ash Grove, Bryn Gwalia Mold CH7 1RYTrefnwyd gan Northern Presbytery Gweler y poster am fwy o wybodaeth 

30/5/2019  sesiwn wedi canslo 6-8.30  at Community House, Eton Road Newport NP19 0BL organised by the South East  Presbytery. (Sesiwn Saesneg) Gweler poster a llythyr am fwy o wybodaeth 

 

Mawrth 2019

12/3/2019 10-4pm / Tuesday, March 12 th Sesiwn diwrnod cyfanf a weithwyr plant

10am-4pm Y BALA, Coleg y Bala LL23 7RY   CYMRAEG (gyda chyfieithu) Mae’r hyfforddiant yma yn addas ar gyfer weithwyr sy heb wneud cwrs Diogelu lefel 2 eto ( cwrs undydd) , a hefyd i rai sy angen diweddariad. Bydd y diwrnod yn focysu ar waith plant.
Darperir cinio. Rhaid cadarnhau lle o flaen llaw. Agored i bob enwad.  Anfonwch enwau at/ Lunch provided . Prior booking essential. Open to all denominations. Send names to:  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 0798693226

14/3/2019 - Capel y Drindod Pwllheli 6.30 tan 9.00  Sesiwn diogelu Plant ar gyfer gwirfoddolwyr plant a phobl ifanc. Poster a mwy o wybodaeth yma

20/3/2018  7-9.30 Moreton Presbyterian Church of Wales, Wirral  CH6 8TQ  Trefnwyd gan Northern Presbytery. (sesiwn Saesneg) Gweler y poster am fwy o wybodaeth 

Chwefror 2019

19/2/2019 :  Oswestry and Caersws  - Trefnwyd gan Mid Wales and Border Presbytery - croeso i bawb.    Poster  a fwy o wybodaeth yma  (sesiynau Saesneg)

Pnawn : CHRIST CHURCH OSWESTRY, SY11 1JN    2 - 4.30 pm    Nos  : PRESBYTERIAN SCHOOL ROOM, CAERSWS SY7 5ER    6.30 - 9pm

 

 

Tachwedd 2018

28/11/2018 Diwrnod o hyfforddiant ar gyfer Gweinidogion Undeb Bedyddwyr Cymru  10.00- 4.30 y.pm   Y Llwyfan Carmarthen

Hydref  2018

17/10/2018 Capel  Minny Street Caerdydd ( UAC) 7-9.30   (sesiwn Cymraeg) 

Gorffennaf 2018

19/7/2018 Diwrnod o hyfforddiant ar gyfer Gweinidogion Undeb Bedyddwyr Cymru 10.30- 4.30 y.p Bethesda Haverfordwest  (Saesneg)

20/7/2018  Tabernacle Gorseinon EBC  South West Presbytery 1-4 pm ( Saesneg) Croeso i Bawb

Mehefin 2018

5/6/2018 yn Capel Bethlehem Gwaelod y Garth CF15 9HJ 7-9.30yh.45 pm tan 9pm.  Am fwy o wybodaeth gwelwch y llythyr yma a phoster Croeso i bawb

26/6/2018 Diwrnod o hyfforddiant ar gyfer Gweinidogion Undeb Bedyddwyr Cymru 10.30- 4.30 y.p Bethesda Rogerstone (Saesneg)

27/6/2018 Diwrnod hyfforddiant ar gyfer Gweinidogion Undeb Bedyddwyr Cymru 10.30- 4.30 y.p Y Llwyfan Caerfyrddin (Cymraeg)

Ebrill 2018

24ain o Ebrill yn Capel Elim Llanddeiniol  SY23 5AN  6.45 pm tan 9pm   
Am fwy o wybodaeth gwelwch y llythyr yma  a phoster  Croeso i bawb

Chwefror 2018

1af o Chwefror  - Diwrnod hyfforddiant ar gyfer Gweinidogion a Gweithwyr EBC  10- 4 y.p  leoliad i'w cadarnhau (Gogledd Cymru)

20ain o Chwefror  - Diwrnod hyfforddiant ar gyfer Gweinidogion a Gweithwyr EBC  10- 4 y.p  leoliad i'w cadarnhau ( De Cymru)

 Ionawr 2018

16 Ionawr 2018 Bethania Coedllai ( seiswn Saesneg)  Poster yma 

Tachwedd 2017

14 Tachwedd 2017 7- 9.15 y.h Capel y Pentre Llanrhaeadr Henaduriaeth Dyffryn Clwyd Poster yma 

28 Tachwedd - Gweinidogion a Gweithwyr EBC

29 Tachwedd  Gweinidogion a Gweithwyr EBC

Hydref 2017

9fed o Hydref 2017  Llanfair Uniting Church Penrhys 9.30 -11.45 

9fed o Hydref  2017 1-4 pm Capel Bailey Street Bryn mawr poster yma    Heads of the Valleys Pastorate  Ebbw Vale  (sesiwn saesneg)

17fed o Hydref 2017   Gofalaeth  Llandeilo a'r Arfordir  2 sesiwn Cymraeg  2 yp -Horeb, Mynydd y Garreg   7 y.h Cross Inn Dryslwyn poster yma 

26 Hydref 2017  Henaduriaeth Dyffryn Clwyd - mwy o fanylion i ddod

Medi 2017

5ed  Fedi 2017 -      7.00 y.h  Capel Caersalem, Caernarfon Gwynedd 

12fed  Medi 2017    7.15 tan 9.30 y.h.  Eglwys Gymraeg Canol Llundain  30 Eastcastle Street Oxford Circus W1W 8DJ   mwy o fanylion ar y poster yma

27ain o Fedi 2017   2 tan 4.00 y.p  a  6.30 tan 8.30 y.h.   Festri Heol Awst Caerfyrddin SA31 3AP     poster yma

28 ain o Fedi 2017  6 yh tan 9 yh  Capel Bwlch Gwynt Tregaron  

Gorffennaf 2017

Tabernacl Efail Isaf 4dd Gorffennaf am 7y.p.mwy o wybodaeth yma

Tabernacl Newbridge  Dydd Sadwrn 15fed o Orffennaf am 10 y.b.  Seiswn diogelu plant a phobl ifanc  (seswin saesneg) 

Chwefror  2017

Stow Park Church  7fed o Chwefror 2017 am 4.30 y.p ( sesiwn Saesneg)

Rhagfyr  2016

Coleg Trefeca 13 Rhagfyr 2016

Tachwedd 2016

Emmanuel Llanelli  8Tachwedd 2016

Gorffennaf 2016

Llanwenarth Baptist Church Govilon 8 Gorffennaf 2016

Tabernacle Newbridge 9fed Gorffennaf 2016

Mai 2016

Watergate Baptist Church - Breconshire Baptist Association 3rd May 2016

Rock Chapel Baptist Church - Radnorshire shire Baptist Association 3rd May 2016

Noddfa Lampeter  16 Mai 2016

Ebrill 2016

Seion Newydd Treforys  19/4/2016

Penrhys, Rhondda  26/4/ 2016

Capel Cymraeg Welshpool - cyfundeb Annibynwyr 28/4/ 2016

Mawrth 2016

Capel  Tabernacl Caerfyrddin 3/3/2016

Chwefror 2016

Welshpool Baprist Church 23/2/2016 Radnorshire Baptist Association

Ionawr  2016

Monday 18th of January 2016 at  1.30 until  3.30 p.m. in Woodstock  Chapel , Clarbeston Road PembrokeshireSA 63 4TE cliciwch yma am fanylion - Welsh language session

Saturday 23rd of January 2016 Park End Chapel Cardiff CF 23 6EG  English language session. more details to follow.

Rhagfyr 2015

Wednesday  2nd of December 2015 7-9 p.m. Capel Penuel Bangor LL57 2TE poster with more details  ( Welsh language session) All welcome. organised by EBC UAC a UBC

Wednesday 9th of December 7-9 p.m.  Seilo, Egwlys Unedig Llandudno LL30 2DY click for more details ( Welsh language session)  

Tachwedd 2015

Tuesday 10 th November  2015 7-9 y.h. Capel Morfa Aberystwyth (Welsh language session)

Wednesday 11th of November  2015 6.30-8.30 Capel Tabor Dinas Trefdraeth Sir Benfro cliciwch yma am fanylion  ( Organised by Cymanfa Penfro) 

Monday 16th November 2015 7-9pm Cape Lôn y Felin, Llangefni (organised by Henaduriaeth Môn) Welsh session

Hydref 2015

Wednesday 7th o Hydref 2015 Bethel Penarth 7-9 p.m

Mehefin 2015

Tuesday 16th June Capel Dinmael LL21 0NY 7-9 pm (welsh language session) organised by Conwy a Dyfrdwy Presbytery

Monday 29th June Capel Bethesda Mold CH7 1NZ ( welsh language session)  organised by Henaduriaeth Gogledd Dwyrain.

MAI 2015

Tuesday 19th May 2015 Penrhyn Bay Chapel, Maesgwyn Road Penrhyn Bay LLandudno LL30 3PP ( English Language) Organised by the NOrthern Presbytery. All Welcome

Thursday 7th May 2015 Capel Tabernacl Chapel Street Dolgellau 7-9 pm  Organised by Cyfundeb Meirion  - All Welcome (Welsh Language session)

APRIL 2015

in the North

Tuesday 21st April  7-9 pm Bethel Church Kenyon Avenue Garden Village Wrexham LL11 2SP (English language)

in the South

Tuesday 28th April 7-9 Bethel Baptist Church Durell Street Llantwit Major CF61 1AD  (English language)

 Everyone welcome!

FEBRUARY 2015
Safeguarding Training Sessions in the Swansea Area

 Wednesday 4th o February 2015  10.15 - 12.00 y.b Capel Zoar, Chapel Road Croffty SA43SJ ( English language session) ( Organised by the Association  in the east  PCW)

 Wednesday  4th of February  7-9 pm  Capel Y Nant, Clydach SA6 5HB (Welsh Languafe session) ( organised by  Cyfundeb Gorllewin Morgannwg UAC)

Training Sessions for Verifiers

Special sessions for our team of verifiers who check DBS forms on behalf of of the Interdenominational Protection Panel

Tuesday 25th November 2014- Ebeneser Welsh Independent Chapel, 2 Chester Road Wrexham LL12 7AD

Monday 8th of December 2014 - Capel Newydd, Llanddarog, Caerfyrddin SA32 8NS 

Monday 12th January 2015 at Berea Newydd, Bangor, Rhodfa Dewi Sant, Bangor LL57 2AJ

Monday 19th January 2015 - Tabernacle Chapel Newbridge Newport NP11 4FH

TRAINING UPDATE

 New date for Verifiers training session - The session in Berea Newydd Bangor will now be held on 10th February 2015 at 6.30, Food will be provided. 

 Each session will start at 6.30pm and will finish by 8.30pm.

For more information or to confirm your attendance please contact Sian  01745 817584 

Training Sessions in North East Wales

October  2014 - January 2015 

  1. Tuesday 4th November 2014 at  Dyserth Chapel, High Street Dyserth LL18 6AB
  2. Thursday 4th December 2014 at Parkfields Community Centre, Ash Grove, Bryn Gwalia Mold CH7 1RY
  3. Wednesday 7th January 2015 Moreton Presbyterian Church of Wales, Hoylake Road, Moreton CH46 8TQ

click here  to see the invitation letter to the above events

All welcome

This training will be in English

Contact the office on 01745 817584  for more information or to reserve a place

Sunday School Council for Wales and the Interdenominational Protection Panel working together to offer training

16 venues across  Wales during September and October.(Welsh language training)

click here to see the programme for the tour

Gadael y safle