Diogelwch ar-lein

 

CADW BLANT YN DDIOGEL AR LEIN

mae'r mwyafrif o linciau isod yn arwain at wefannau allanol iaith saesneg,

Mae "NSPCC Learning" wedi cyhoeddi gwybodaeth am ddiogelwch ar-lein yn ystod y gyfnod clo coronafirws. Maent wedi casglu adnoddau ynghyd (gwybodaeth wedi'i diweddaru ar gyfathrebu â phlant trwy'r cyfryngau cymdeithasol, rhedeg gwasanaethau ar-lein, awgrymiadau i rieni a gofalwyr a chyngor i'w rhannu â phlant) i'ch helpu i ddeall a delio â'r risgiau y mae plant yn wynebu ar-lein.  online safety during the coronavirus lockdown linc NSPCC

Mae NSPCC hefyd wedi partneru ag O2 i greu  Net Aware i helpu rhieni a gofalwyr a allai fod yn poeni am eu plentyn yn rhannu fideos a delweddau ar-lein. Mae'r cynnwys yn trafod pam mae plant yn defnyddio apiau fel TikTok a Snapchat, ac yn darparu arweiniad i rieni a gofalwyr i helpu i gadw eu plant yn ddiogel gan gynnwys: gosod eu cyfrif yn breifat; eu hatgoffa i beidio â phostio lleoliadau mewn amser real na rhannu gwybodaeth bersonol; a siarad â nhw am secstio (sexting) a rhannu lluniau noeth.

Mae gan CEOP becynnau gweithgaredd a chyngor ar sut i gadw plant o bob oed yn ddiogel ar-lein, gan gynnwys wrth hapchwarae gartref, rhannu delweddau, defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae'r gweithgareddau diogelwch syml, 15 munud ar-lein hyn ar gael yma here.

Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch ar- lein neu os ydyach yn poeni am sefyllfa ar lein  ewch i'r wefan CEOP neu i'r  NSPCC

 
 
Gwaith Rhithiol gyda phobl Ifanc:
 
Darllenwch taflen y Panel Yma
mae yna hefyd asesiad risg enghreifftiol i'ch helpu i gynllunio eich gwiath rhithiol gyda phobl ifanc 
 
Darllenwch y talflen Child Net international ar cadw bobl ifanc yn ddiogel ar lein. Dogfen cymraeg  cynhwysfawr gyda rhestrau wirio a llawer o wybodaeth pwysig https://www.childnet.com/ufiles/FINAL-Guide-1---Working-with-children-and-young-people-online---Welsh-v2-accessible.pdf
 

Canllaw i apps, gemau a safleoedd cyfryngau cymdeithasol: Net Aware: Your guide to social networks, apps and games (net-aware.org.uk)

 Mae Rhieni a Gofalwyr yn gallu cysylltu a'r  Llinell cymorth O2 NSPCC  gyda chwestiynau am reolaethau rhieni, gosodiadau preifatrwydd neu am apiau a chyfryngau cymdeithasol. Ffoniwch 0808 800 5002, Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb tan 4yp.​