Hafan

Croeso i wefan y Panel Diogelwch Cydenwadol.

Sefydlwyd y Panel Diogelwch Cydenwadol yn 2001. Mae’r Panel yn gwmni cyfyngedig ers 2009 a daw’r cyfarwyddwyr o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru - “y tri enwad”.

Rôl y Panel yw cefnogi a chynghori’r tri enwad ynghylch arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc ac oedolion bregus.

Fel corff a gofrestrwyd gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), mae’r Panel yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr o fewn y tri enwad. Yn 2008 ehangodd i ddod yn ‘gorff cysgodol’ gan ei alluogi i gynnig gwiriadau datgelu ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau nad ydynt yn aelodau o’r tri enwad. 

Gweler nodyn ar CORONA VIRWS a diogelu yma 

 Gwybodaeth defnyddiol YMA ar sut i ddiogelu bobl hyn yn ystod y covid 19 pandemig.

Darllenwch gwybodaeth gan y DBS ar ddiogelu tra gwirfoddoli yn y cymunded yn ystod y pandemic covid 19

Gwaith rhithiol gyda phobl ifanc 

Mae llawer ohonym wedi mentro i'r byd rhithiol yn ystod y Pandemig Covid 19. 

Os ydych yn gweithio yn rhithiol gyda phobl ifanc ewch i'n tudalen newydd Diogelwch ar-lein am fwy o wybodaeth a llawer o linciau defnyddiol gan gynnwys taflen gan y Panel gyda asesiad risg enghreifftiol

                 

 

Gadael y safle