Hafan

Croeso i wefan y Panel Diogelwch Cydenwadol.

Sefydlwyd y Panel Diogelwch Cydenwadol yn 2001. Mae’r Panel yn gwmni cyfyngedig ers 2009 a daw’r cyfarwyddwyr o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru - “y tri enwad”.

Rôl y Panel yw cefnogi a chynghori’r tri enwad ynghylch arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc ac oedolion bregus.

Fel corff a gofrestrwyd gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), mae’r Panel yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr o fewn y tri enwad. Yn 2008 ehangodd i ddod yn ‘gorff cysgodol’ gan ei alluogi i gynnig gwiriadau datgelu ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau nad ydynt yn aelodau o’r tri enwad. 

 Gweler nodyn ar CORONA VIRWS a diogelu yma 

 Gwybodaeth defnyddiol YMA ar sut i ddiogelu bobl hyn yn ystod y covid 19 pandemig.

Darllenwch gwbodaeth gan y DBS ar ddiogelu tra gwrifoddoli yn y cymunded yn ystod y pandemic covid 19

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-factsheet-community-volunteers-during-covid-19-outbreak/safeguarding-and-dbs-factsheet-faqs

Gwaith rhithiol gyda phobl ifanc  (virtual work with young people)  taflen gwybodaeth ac asesiad risg Os ydych yn gweithio yn rhithiol gyda phobl ifanc yn ystod y tymor anodd hwn, darllenwch y daflen hon sy'n rhoi cyngor defnyddiol ac sy'n cynnwys asesiad risg enghreifftiol.

Gwybodaeth gan NSPCC ynglyn a chadw bobl ifanc yn ddiogel ar lein    https://learning.nspcc.org.uk/news/2020/may/online-safety-during-coronavirus