Recriwtio Mwy Diogel

Cliciwch yma i weld y Broses Recriwtio mwy Diogel gam wrth gam

Mae'r broses hon yn arfer gorau wrth benodi gwirfoddolwyr a gweithwyr newydd i weithio gyda plant ac oedolion bregus /agored i niwed.

Mae gwiriad DBS yn un cam o'r broses recriwtio mwy diogel ond mae'n bwysig dilyn y camau eraill i sicrhau penodiad mor ddiogel ag sy'n bosibl.

Am fwy o wybodaeth gweler Adran 2 o'r Llawlyfr Diogelu Bregus

Gellir dod o hyd i'r holl ffurflenni y cyfeirir atynt yn y siart yn Adran 7 y Llawlyfr neu trwy'r ddolen hon
Gadael y safle