Diogelwch ar-lein

 

CADW PLANT YN DDIOGEL AR LEIN

mae'r mwyafrif o linciau isod yn arwain at wefannau allanol iaith Saesneg,

Mae "NSPCC Learning" wedi cyhoeddi gwybodaeth am ddiogelwch ar-lein yn ystod y cyfnod clo coronafirws. Maent wedi casglu adnoddau ynghyd (gwybodaeth wedi'i diweddaru ar gyfathrebu â phlant trwy'r cyfryngau cymdeithasol, rhedeg gwasanaethau ar-lein, awgrymiadau i rieni a gofalwyr a chyngor i'w rhannu â phlant) i'ch helpu i ddeall a delio â'r risgiau y mae plant yn wynebu ar-lein.  online safety during the coronavirus lockdown linc NSPCC

Mae NSPCC hefyd wedi partneru gyda O2 i greu  Net Aware i helpu rhieni a gofalwyr a allai fod yn poeni am eu plentyn yn rhannu fideos a delweddau ar-lein. Mae'r cynnwys yn trafod pam mae plant yn defnyddio apiau fel TikTok a Snapchat, ac yn darparu arweiniad i rieni a gofalwyr i helpu i gadw eu plant yn ddiogel gan gynnwys: gosod eu cyfrif yn breifat; eu hatgoffa i beidio â phostio lleoliadau mewn amser real na rhannu gwybodaeth bersonol; a siarad â nhw am secstio (sexting) a rhannu lluniau noeth.

Mae gan CEOP becynnau gweithgaredd a chyngor ar sut i gadw plant o bob oed yn ddiogel ar-lein, gan gynnwys tra chwarae gemau, rhannu delweddau, defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae'r gweithgareddau diogelwch syml, 15 munud ar-lein hyn ar gael yma 

Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch ar- lein neu os ydych yn poeni am sefyllfa ar lein  ewch i'r wefan CEOP neu i'r  NSPCC

Gweler hefyd linciau am bwlio gan cynwys bwlio ar lein ar ein tudalen cyngor-a-chefnogaeth
 
Gwaith Rhithiol gyda Phobl Ifanc:
 
Darllenwch daflen y Panel Yma
mae yna hefyd asesiad risg enghreifftiol i'ch helpu i gynllunio eich gwaith rhithiol gyda phobl ifanc 
 
Darllenwch y daflen Child Net international ar gadw bobl ifanc yn ddiogel ar lein. Dogfen cymraeg  cynhwysfawr gyda rhestrau wirio a llawer o wybodaeth pwysig https://www.childnet.com/ufiles/FINAL-Guide-1---Working-with-children-and-young-people-online---Welsh-v2-accessible.pdf
 

Canllaw i apps, gemau a safleoedd cyfryngau cymdeithasol: Net Aware: Your guide to social networks, apps and games (net-aware.org.uk)

 Mae Rhieni a Gofalwyr yn gallu cysylltu â Linell cymorth O2 NSPCC  gyda chwestiynau am reolaethau rhieni, gosodiadau preifatrwydd neu am apiau a chyfryngau cymdeithasol. Ffoniwch 0808 800 5002, Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb tan 4yp.​ 
 
Profwch wybodaeth ddiogelwch ar-lein eich plentyn gyda'r cwis NSPCC / O2 / Net yma

Dewch i gael hwyl gyda'r teulu cyfan a darganfod faint mae'ch plentyn yn ei wybod am gadw'n ddiogel ar-lein gyda'n cwis diogelwch ar-lein. Mae yna ddau fersiwn ar gael, un ar gyfer plant dan 13 oed ac un ar gyfer pobl dros 13 oed.

Ciciwch yma am cwis ac adnoddau defnyddiol.

 
Gadael y safle