Cyngor a Chefnogaeth

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Panel Diogelwch Cydenwadol i gael cymorth neu gyngor ynghylch diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion bregus drwy ffonio 01745 817584

neu ebost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

 

 Neu gallwch gysylltu âg Ysgrifennydd Cyffredinol eich enwad

Eglwys Bresbyteraidd CymruParch Meirion Morris 02920 627465 ebost   Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Undeb Bedyddwyr Cymru - Parch Judith Morris 01267 245660 ebost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.;

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg - Parch Geraint Tudur 01792 795888 ebost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 Cyngor a chymorth 24/7

 Childline: 0800 1111   Linc i'r wefan Childline

Action for Elder Abuse 0808 8088141   Linc i'r wefan Action for elder abuse

Churches Child Protection Advisory Service  0845 120 45 50 www.ccpas.co.uk/

 NSPCC Helpline 0808 800 5000  Linc i'r wefan NSPCC 

Cam-drin domestig a thrais rhywiol
http://livefearfree.gov.wales/how-to-get-help/?lang=cy  (mynediad at sgwrsio byw 9am -9pm)

Linell Gymorth Byw Heb Ofn:   cyngor a chymorth 24 awr ar           0808 80 10 800

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Ffynhonellau cymorth a chefnogaeth ar gyfer Dioddefwyr 

MACSAS - (Ministry and Clergy Sexual Abuse Survivors) linc

THE SURVIVORS TRUST Linc

NAPAC (National Association for People abused in Childhoodlinc

 

 

MEWN ARGYFWNG 

Cyswlltwch â

HEDDLU              999

AMBIWLANS        999

neu eich ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL lleol

link i'r wefan eich cyngor lleol trwy'r ddolen yma